Tarieven en informatie

Ben jij op zoek naar gitaarles in Arnhem?

Lesgeld

< 21 jaar
individueel les
30 minuten : € 13,-
45 minuten : € 18,-

Duoles
30 minuten : € 10,-
45 minuten : € 14,-

> 21 jaar
individueel les
30 minuten : € 15,50
45 minuten : € 22,00

Duoles
30 minuten : € 12,-
45 minuten : € 17,-

Lestijden
De lessen vinden plaats op alle doordeweekse dagen van maandag tot en met vrijdag, tussen 14.00 en 21.00 uur. Eventuele andere tijden zijn bespreekbaar.

Betaling
Het lesgeld wordt, voordat de 1ste les van een blok van 10 lessen ingaat, overgemaakt per bank o.v.v (gitaarles-naam-maand). Ook is het mogelijk lesgeld contant te betalen. Lesgeld wordt in een blok van 10 lessen vooraf betaald. Kennismakingsles is gratis. Vakanties hoeven niet doorbetaald te worden, mits minimaal een maand van te voren aangegeven.

Annuleren
Bij verhindering van een leerling wordt het lesgeld doorberekend. De les kan, mits 24 uur voor de geplande les gemeld, ingehaald worden binnen dezelfde week. Bij verhindering van een leraar wordt de les verzet.

Opzegtermijn
Er geldt een opzegtermijn van een maand.